Zaznacz stronę

SITS Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 60
87-300 Brodnica, Poland
+48 564 930 700
sits@sits.eu

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000270868, Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN, NIP 8741704017, REGON 340247556